NLP Practitioner

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. Om in ons leven meer kwaliteit te ontwikkelen beschikt NLP over een geweldige bron aan hulpmiddelen.
 

NLP gaat over communicatie, niet alleen communicatie naar anderen, maar vooral ook over wat je communiceert naar jezelf. Welke gedachten heb je over jezelf? Wat zeg je de hele dag tegen jezelf? En welke overtuigingen heb je over jezelf en anderen?

De Amerikaanse schrijver George Leonard zegt: 'Wat je leeftijd, afkomst of opleiding ook is, wat je echt bent is vooral ongebruikt potentieel'.  Binnen NLP is een van de belangrijkste vooronderstellingen dat ieder mens de hulpbronnen in zich heeft voor positieve verandering en voor effectieve communicatie. Met NLP leer je toegang te krijgen tot die hulpbronnen, tot dat ongebruikte potentieel.

 

Niet waarom, maar hoe?

Een van de belangrijiste vragen in NLP is: hoe doe je dat? In het begin van NLP hebben ze gekeken naar mensen die zeer goed waren op het gebied van therapie en communicatie, zoals Milton Erickson en Virginia Satyr. Ze hebben hun succes als het ware in kaart gebracht door te kijken hoe ze deden wat ze deden, om vervolgens te kijken hoe het mogelijk was om dit ook aan anderen te leren, om het overdraagbaar te maken.

Het resultaat is een verzameling van praktische uitgangspunten, methoden, technieken en overtuigingen, welke gebruikt wordt voor persoonlijke ontwikkeling en coaching. Als therapeut of coach is NLP een zeer waardevolle en krachtige aanvulling op je bestaande kennis en vaardigheden voor het behandelen van fobieën, allergien, angst om te spreken in het openbaar, stress of depressieve klachten.
 

Inhoud en data:

1. Introductie NLP (21 sept. 2018)
Wat is NLP? Hoe is het ontstaan? NLP-vooronderstellingen, NLP-communicatiemodel en meta patroon van verandering.

2. Zintuiglijk scherpzinnigheid, representatiesystemen, VAKOG, rapport met bewuste en onbewuste (26 okt 2018)
Leerlingen van Erickson dachten soms dat hij helderziend was omdat hij zoveel leek te weten, maar volgens Erickson was het kwestie van goed opletten en zuiver waarnemen. De zogenaamde Behavioural Manifestations of Internal Representations laten ons veel weten, het is een kwestie van goed opletten. 

3. Logische Niveaus (16 nov 2018)
Het doorlopen van de zes specifieke dimensies (niveaus) is belangrijk voor ieder succesvol veranderingsproces. Met deze techniek kunnen we vaststellen waar een proces is vastgelopen en hoe we dit proces weer op gang kunnen brengen.

4. Submodaliteiten (17 nov 2018)
Submodaliteiten zijn de bouwstenen van onze interne representaties en vandaag leer je hoe je deze op creatieve manier kunt gebruiken en veranderen en hoe krachtig dit is.  

5. Meta model (11 jan 2019)
Bandler en Grinder hebben een prachtig model ontwikkeld waarmee je toegang krijgt tot de dieptestructuur van de taal, de betekenislaag en gevoelslagen van de cliënt.

6. Milton model (16 feb 2019)
De grondlegger van de moderne hypnotherapie is van zeer grote invloed geweest op NLP. Het Milton model is de basis van werken met trance en metaforen. Metafoor uit Zen en geluk (pag 68) over het zoeken van waardevolle flessen en een zelfportret tegenkomen.

7. Ankeren (15 maart 2019)
Bandler en Grinder kwamen op het idee van ankeren toen ze Erickson modelleerden. Nog steeds is ankeren een van de meest krachtige technieken die je als therapeut tot je beschikking hebt.

8. Change History (12 april 2019)
Een kernachtige NLP-methode, waarin we teruggaan in het verleden om alsnog pijnlijke ervaringen te helen.

Fast fobia cure
Misschien wel de bekendste NLP-techniek, waarmee je zeer effectief enkelvoudige fobieën leert behandelen.

9. Herkaderen + chunken  (datum wordt nog bekend gemaakt)
Wat we van iets vinden en hoe we betekenis eraan geven is afhankelijk van onze interpretatie ervan. Vanuit deze perceptie kunnen wij nieuwe interpretaties creëren, waardoor onaangename ervaringen krachtig en waardevol worden.

10. Six step reframe (datum wordt nog bekend gemaakt)
We roepen een creatief gedeelte in onszelf aan om voor nieuwe ideeën en oplossingen te zorgen bij problematisch gedrag van een ander gedeelte.

Visual Squash
Onderhandelen tussen conflicterende delen, waarbij gezocht wordt naar de hoogste achterliggende intentie van de delen.

11. Sociaal Panorama I (datum wordt nog bekend gemaakt)

12. Sociaal Panorama II  (datum wordt nog bekend gemaakt)
Onbewust leren wij in onze jeugd te reageren op de sociale werkelijkheid om ons heen en reageren we niet altijd op wie de ander werkelijk is of doet, maar vanuit aangeleerde rolpatronen. Aan de orde komt: ruimtelijk en liggen of zittend in trance werken met (sub)modaliteiten, opdat (innerlijke) veranderingen kunnen ontstaan.

13. Kerntransformatie (datum wordt nog bekend gemaakt)
Problemen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen transformeren op de kerntransformatieladder van duisternis naar licht. Wanneer we dan weer afdalen blijkt het oorspronkelijke probleem te zijn veranderd of opgelost.

14. Time line therapy (datum wordt nog bekend gemaakt)
Ontwikkeld door Tad James. Op de tijdslijn kunnen we ontdekken waar een probleem of belemmerende overtuiging is ontstaan. Diverse momenten kunnen worden doorlopen om na interventie en ankeren belevenissen te veranderen en datgene mee te nemen wat nu van belang is. Ook kan de toekomst worden beleefd, waardoor hulpbronnen kunnen worden gehaald. Ook kan men bewust worden wat voor de nabije toekomst nodig is.

15. Disney strategie (datum wordt nog bekend gemaakt)
De Disneystrategie omvat de vruchtbare samenwerking tussen de subpersoonlijkheden ‘de realist’, ‘de dromer’ en ‘de criticus’ in onszelf. Prachtige methode voor meer creativiteit en oplossingsgericht denken.

Hiërarchie van criteria
Met deze techniek gaan we een rangorde vaststellen in onze belangrijkste waarden waardoor we bewuster richting geven aan ons leven.

16. Cirkel of Excellence  (datum wordt nog bekend gemaakt)
In deze magische cirkel laat je verschillende hulpbronnen samensmelten tot een nieuwe krachtige anker, wat je helpt in uitdagende situaties zoals sollicitatiegesprekken, spreken in het openbaar of wanneer je een tentamen moet doen.
 

Praktisch informatie

  • Investering: De training is voor de 16 daagse NLP practitioner opleiding is 2194 euro.
  • Locatie: Academie Hypnos in Bussum
  • Bijscholingspunten voor de NBVH: (wordt nog bekend gemaakt)
  • Certificaat: aan het einde van de 16-daagse opleiding ontvang je een ceritifcaat. Dit geeft ook toegang tot het volgen van de master practitioner opleiding.

 

De trainer

Erik Willems is internationaal gecertificeerd NLP trainer en gecertificeerd hypnotherapeut. Hij heeft een eigen praktijk in Amsterdam. Hij is als docent verbonden aan academie Hypnos en Trance Art academie in Den Haag.

Hij is opgeleid door onder andere John Overdurf (NLP Trainers Training en conversationele hypnose), Jeffrey Zeig (Ericksoniaanse hypnotherapie), Igor Ledochowski (conversationele hypnose) Richard Bandler (NLP) en David Shephard (Time Line Therapy).

Naast zijn werk als therapeut is hij theatermaker en docent bij het koninglijke conservatorium in Den Haag en de academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Als theaterregisseur en schrijver en heeft hij voorstellingen gemaakt bij onder andere Toneelgroep Amsterdam, het Noord Nederlands Toneel, de Parade en Festival de Boulevard.
 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op hypnotherapie gebied.

Vul uw e-mailadres in